Grunnvann bare ved krise

Jærens mektige grunnvannsressurser blir neppe noen gang drikkevann i stor skala. IVAR slår nå fast at grunnvann bare skal brukes i en krise med akutt forurensning av overflatekilder.