- Svært beklagelig

Høgskolen i Stavanger (HiS) har 5 millioner kroner for lite til å kunne drive med samme aktivitet som i år. PAPS 2 er et av mange kurs som må ofres.