Til kamp mot pukkverk

Fjellet bak Østraadt Rør på Sviland skal etter planen jevnes med jorda. Men bydels-politikerne protesterer. De frykter støy, støv og tung— trafikk.