Flere nyansettelser i kommunen

65 nye årsverk vil rådmannen tilføre kommunen neste år. De fleste ansettes i omsorgssektoren. Skolehelsetjenesten får ett årsverk neste år.