Godsterminalen haster

Ordfører Jostein W. Rovik er lite fornøyd med at Jernbaneverket har utsatt byggestarten for godsterminalen på Ganddal. Situasjonen er spesielt vanskelig for grunneierne i området, mener han.