Slutt å telle pc-er i skolen

Antall pc-er i skolen er ikke noe kvalitetskriterium. Det er tilgjengelighet og den pedagogiske bruken som teller, mener Kåre Nilsen ved Hetland videregående skole.