Ulike framtidssyn i oppdrettsnæringa

Aspøy Fisk mener kommunen ikke legger godt nok til rette for fiskeoppdrett i Sandnes. Andre utvider og er mer fornøyde.