En gassisk historie

På stuebordet i leiligheten på Tjensvoll ligger tre av de mangebøkene han har skrevet. De representerer tre gassiskeskrifttradisjoner, en fra 1000-tallet, en fra 1600-tallet og en fra1800-tallet.