De svakeste blør

Sandnesbudsjettet: I flere avdelinger listes behovene opp uten at det settes av penger i økonomiplanen. Det er særlig de svakeste gruppene som blør.