Voksne får sitt, barna må vente

— Hvem taler barne- psykiatriens sak i Rogaland etter at Staten overtok sykehusene?