Investeringer for framtiden

SOGNDALSTRAND: I ett år har gatemiljøet i Sogndalstrand vært preget av omfattende anleggsvirksomhet. Nye strøm og telefonkabler, samt vann— og kloakkrør blir lagt i trange gater og smau. Selv om kommunen var uheldig fra starten av, med en entreprenør som ble slått konkurs like etter anleggsstart, lover teknisk sjef John Øyvind Auestad arbeidet ferdig til 15. mai.