Fleirtal for Landsnes-Bog

Fleirtalet i kommunestyret vil i kveld gå inn for at Suldal kommune gir 21 millionar kroner til bygging av fylkesvegen mellom Landsnes og Bog.