Firlinge-flom

Firlinge-lammene har flommet hos Lene Skadsem og Håvard Kvia i år. Fem sauer har født firlinger hittil.