-NVE gir signal om utbygging

Slik tolkar i alle fall Rolv Egelandsdal innstillinga som seier at ingen av vassdraga som skal inn i den planlagte saudautbygginga, er føreslått verna av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE)