Vil beholde kommunen som majoritetseier

Styret i Ålsheia Skisenter AS ser helst at Sirdal kommune beholder 88,3 prosent av aksjene. De øvrige aksjonærene er Sirdalsutvalget (11,6 prosent) og tidligere grunneier Ragna Stølsro (0,1 prosent).