Fortsatt søk etter omkomne

Det er funnet enda flere gjenstander som kan ha tilhørt sjarken som forsvant utenfor Tananger tirsdag kveld.