20 vaskejobber kan ryke

20 kvinnearbeidsplasser kan gå tapt når Fylkesvaskeriet påJørpeland mister vaskingen for SiR. Men de ansatte bretter oppermene.