Truet salamander tørrlagt

Vannet ble borte i en av de få gjenværende salamanderdammene iSørmarka i Stavanger. IVAR mener de har sitt på det tørre.