- Et håndslag til Høle

Enstemmig gikk politikerne inn for boligbygging i Hølelia på mandagens møte i kommuneplankomiteen.