Bomstasjonene forvirrer turistene

Mange utenlandske turister har store problemer med å forståbompengesystemet på Nord-Jæren.