Krever handling fra Telenor

56 husstander med 162 beboere og flere næringsdrivende på strekningen Frøytlog Årsvold i Sokndal er lei av å ha delvis telefon— forbindelse med omverdenen.