Mangler penger til bok og filmfond

Et filmutviklingsfond på 500.000 kroner og planene om et historisk bokverk om Stavangers historie, har vakt begeistring blant politikerne i Stavanger. Nå risikerer prosjektene å bli rammet av kommunens stadig voksende pengemangel.