«Lær av kulturbyen Bergen»

Å søke kulturbystatus som region, kan skape prosesser som er vel så viktige som hele kulturbystatusen. Underveis er det mangt å lære av Bergen.