Stadion-naboer føler seg lurt

Beboerne ved Jåttåvågen sier de er sjokkert over planene om høyhus og tett bebyggelse rundt Nye Stavanger Stadion.