Bøtelagte bønder må møte i retten

Tre Ryfylke-bønder som ikke har vedtatt bøter for ulovlig bruk av østeuropeiske sesongarbeidere, må møte i retten i april.