15 kroner per innbygger til rus-stopp

Alkohol— og narkotikamisbruk koster samfunnet dyrt. Nå vil fylkesrådmannen satse penger på forebygging.