Forsand mot ferje-bompengar

I ein uttale til fylkestinget seier kommunestyret i Forsand nei til førehandsbompengar.