Plassmangel på skolen

SUNDE: Rektor Raimund Pilz på Sunde skole er i ferd med å skrive brev til skolepolitikerne i Stavanger for at de skal gi skolen en etterlengtet undervisningsbrakke. Rådmannen innstiller på utsettelse i denne saken, som behandles i kommunalstyret for undervisning og barnehager førstkommende mandag.