- De svakeste får lide

— Kuttene i skolesektoren vil gå hardt utover elevene, sier Vibeke Meling, hovedtillitsvalgt for skolene i Finnøy.