Moderat optimisme for tomtekjøp

Sandnes tomteselskap har innleia samtalar med grunneigarar på Sviland med tanke på å klargjere for meir bustadbygging i bygda.