Lån til biogass- anlegg på Åna

Hå kommunestyre vil gi rente— og avdragsfritt lån i fem år til forsøk med biogassanlegg på Åna. Kommunestyret sa med 26 røyster ja til ein million i lån. 11 røysta for tilskot på ein million.