Ingen IB denne gang heller

I nesten 18 måneder har Vardafjell videregående skole forberedt Haugalandets første internasjonale linje — IB.