Åtte knuste ruter på to uker

Unger og voksne i Dronningåsen barnehage fortviler etter omfattende ruteknusing.