Naboer vil snappe tomter

Sacha Grepp i Andasmauet 2. tror ikke en storstilt utbygging i Nedre Strandgate vil gjøre strøket mer attraktivt.