Til minne om utvandrerne

Kvinesdal er USA— bygda framfor noen. Lørdag ble et eget utvandrermonument avduket av to ambassadører.