- Kirke og stat bør ikke styre hverandre

Kirke og stat har forskjellige oppgaver i samfunnet. De bør ikke styre hverandre, mener nyvalgt leder for Stavanger bispedømmeråd, Ingmar Areklett.