3 mill. for skuletomt på Kleppe

Rådmann Ivar Undheim går inn for å kjøpa 17 dekar ved Klepphallen til ny tomt for ungdomsskulen.