Ryfast blir godt synlig i Stavanger

Politikernes endelige valg av alternativ for Ryfast blir godt synlig i Stavanger i form av tunnel-innslag, store rundkjøringer og et annet trafikkmønster i byen.