Vil ha stemmerett for 16-åringer

Elevorganisasjonen i Rogaland arbeider for at 16-åringar skal få stemmerett ved val til kommunestyre og fylkesting. Det same gjer Elevorganisasjonen i Norge.