E-post mot Vegvesenet

Sinte bilister bruker nå internett for å aksjonere mot det dekaller arroganse fra veimyndighetene.