Bush i Europa

Når Bush denne uken oppholder seg i Europa i forbindelse med G8-møtet i Genova, vil han møte sterke motforestillinger mot sin politikk på flere områder. Vi kan kanskje ha et lite håp om at når mannen kommer seg bort fra dørtråkka hjemme, at han får et noe videre perspektiv på nødvendigheten av internasjonal samhandling.