Tro unge kan

Man kan ikke hindre en ungdom som vil prøve narkotika i å gjøre det, men man kan forhindre at ungdom får lyst til å prøve.