Foldøy kan få bestillingsferje

I Transportplan for Ryfylke er det forslag om å legge ned ferjesambandet mellom Jelsa, Foldøy, Hebnes og Nedstrand.Det er dyrt for samfunnet å opprettholde ferjeforbindelsen mellom Nedstrand, Hebnes, Foldøy og Jelsa. Prislappen for det offentlige er 11 millioner kroner årlig i tilskudd hver bil subsidieres med 850 kroner. Ut fra dette foreslår Transportplan for Ryfylke at denne ferjestrekningen legges ned, og at det etableres en egen ferje til Foldøy. Dette kan bli en liten ferje som går på bestilling.