Bønder vil forhandle om nye næringer

Både Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag vil vri mer av jordbruksavtalens midler til ny næringsutvikling og omstilling.