Med hjarte for basar

Skulle du treffa på Ragnhild Hommeland og nemna ordet basar, kan du vera sikker på at du har funne eit godt samtaleemne. Denne dama kan basar.