- Elevtallet står fast

Opplæringssjefen legger fram elevgrunnlag og kretsgrenser for Sørbø skole som en melding til politikerne i utvalg for opplæring og barnehager på mandag.