Liten interesse for incest-seminar

På grunn av lav oppslutning ser det ut til at Incestsenteret i Rogaland må avlyse et fag— seminar om seksuelle overgrep.