1042 voldsskader på jobb

1042 tilfeller av vold og 406 av tilfeller av trusler blant 4998ansatte i Stavanger kommune. Slik har siddisene det i kommunaljobb.