Slakter dykkerrapport

Nordsjødykkerne har fått faglig støtte for at de statistiskeanalysene i statens dykkerrapport ikke holder mål.