506 barn vitne til alvorlig vold hjemme

Over halvparten av barna barnevernet ved politikammeret i Stavangervar i kontakt med i fjor, opplevde traumatiske voldsepisoder ifamilien.